Friday, October 30, 2009

Sebuah KONSERTO TERAKHIR .

Cerita darah
Cerita darjat
Birunya darah
Pongahnya darjat
Cerita lagu dan irama
Lagu jasad tegar
Irama nurani sunyi
Cerita cinta
Cerita luka
Cerita Konserto Terakhir
Sebuah Intermeso di pentas hidup