Thursday, August 5, 2010

Blah kalau kau goyah !

KAU DAH TERIMA CABARAN AKU , MEMANG KAU GOYAH SEBAB TU KAU BLAH EN ? BAIK TAK PAYAH JADI ANAK JANTAN KALAU KAU GOYAH DENGAN PEREMPUAN LA .

No comments:

Post a Comment